Samuhik Suryanamaskar program on the occasion of Makarsankranti