Azadi Ka Amrut Mohotsav (AKAM) and Other AYUSH, MUHS programs

Azadi ka Amrut Mahotsav

Azadi Ka Amrutotsav -2 Skating Report
Azadi Ka Amrutotsav -2 Skating Report
AKAM-3. Mansik vikar va Samupdeshan Report
AKAM Program 4 Dhanvantari Jayanti & Rashtriya Ayurved Diwas
AKAM Program 7 Swarnaprashan Shibir
AKAM 12 Ayush kadha parichay Report
AKAM Program 10 Oral Hygiene & Dantadhawan Aushdhi Distribution
AKAM Program 5 Raktavardhak Aahar va Pakkala Spardha
AKAM Program 9 Oral Hygiene Guidance Camp
AKAM 14 Suryanamaskar Prashikshan Shibir Report
AKAM 15National Girl Child Day Report
AKAM 16 73rd Republic Day Program Report
AKAM 17 Netrarog Camp Report Shalakyatantra
AKAM Program 6 Camp on the Occasion of Alzheimer's day
AKAM Program 8 Dincharya Mahatwa
AKAM 11 Suryanamaskar
AKAM 13 ``Plantation Program medical drug exhibition, AYUSH kadha vatap
AKAM 18 ``National Youth Day Celebration``
AKAM 19`` Uchcha Raktadab Nidan Evam Chikitsa Shibir``
AKAM 20`` Uchcha Raktadab Nidan Evam Chikitsa Shibir``
AKAM New Format Activities