भगवान धन्वंतरी जयंती व आझादी का अमृत महोत्सव

आज 2 Nov 2021 भाऊसाहेब मुळक आयुर्वेद महाविद्यालय व रुग्णालय नंदनवन नागपुर येथे  भगवान धन्वंतरी जयंती व आझादी का अमृत महोत्सव निमित्त रक्तधातू वर्धक आहार मार्गदर्शन व प्रदर्षणी आयोजित करण्यात आली होती. विद्यार्थी व शिक्षक वृंद यांनी विविध पाक कला बनऊन आणल्या होत्या. विद्यार्थ्यांना बक्षिसे देण्यात आले. कार्यक्रमाचे आयोजन राष्ट्रीय सेवा योजना , अझादी का […]

Read More

Rachana Sharir Department of Bhausaheb Mulak Ayurved Mahavidyalaya Celebrated the “Azadi Ka Amrutmahotsava”

Rachana Sharir department of Bhausaheb Mulak Ayurved Mahavidyalaya celebrated the “Azadi Ka Amrutmahotsava” by conducting an Awareness program at skating ground regarding prevention of injury to Marma points under the title of Marmaghat Evum Upcahr on 5th Oct 2021. The program was held under the guidance of Principal Dr. Meena Alnewar Ma’am, Dr. Mukund Dive […]

Read More

Organ Donation Day

Organ donation awareness was conducted by Rachana Sharir Departmentment viz 20 august 2020. The program was conducted under the guidance of Dr.Alka Charde (HOD, Rachana Sharir dept.), Dr.Pratibha Atram(ASSO.Professor, Rachana Sharir dept.),Dr. Pallavi Pawar(Patil)(Lecturer, Rachana Sharir dept) and all the PG,s and UG, S gave their cooperation. One day before on 18 august, an Essay […]

Read More

Teacher’s Day Celebration

भाऊसाहेब मुळक आयुर्वेदिक महादर्वद्यालयामध्ये संस्कृत संदहता दसद्ांत दर्वभागाच्या पिव्युत्तर दर्वद्यार्थ्ाांनी दिक्षक दिन साजरा केला. हा काययक्रम महादर्वद्यालाच्या प्राचायाय र्वैद्या दमना अलनेर्वार यांचे अध्यक्षतेखाली करण्यात आला. काययक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून दर्वभागाच्या प्रोफेसर र्व एच.ओ.डी. र्वैद्या कदर्वता िौलतकर या उपस्थित होत्या. तसेच काययक्रमाला अध्यापक र्वृंि उपस्थित होते.काययक्रमाचे संचालन एम.डी. (स्कॉलर) दर्वद्यािींनी डॉ. स्वाती यांनी केले. काययक्रमास उपस्थित […]

Read More

गणेशोत्सव

भाऊसाहेब मुळक आयुर्वेद महाविद्यालय येथे ‌दरवर्षी प्रमाणे यावर्षी पण गणेशोत्सव साजरा करण्यात येत आहे. दिनांक १२/०९/२०२१ रोजी दुपारी २ वाजता गणेशाची स्थापना मा. प्राचार्या डॉ अलनेवार मॅडम, अधिष्ठाता डॉ मुकुंद दिवे सर यांच्या हस्ते करण्यात आली करण्यात आली. पुढील दहा दिवसांत विविध कार्यक्रम आयोजित करण्यात येणार आहे. या संपूर्ण कार्यक्रमाचे आयोजन फरीमल लभडे, सोमेश वर्मा, […]

Read More