UG Admitted Student List

View

UG Admitted Students List (2023-24)

View

UG Admitted Students List (2022-23)

View

UG Admitted Student List (2021-22)

View

UG Admitted Student List (2020-21)

View

UG Admitted Student List (2019-20)

View

UG Admitted Student List (2018-19)

View

UG Admitted Student List (2017-18)

View