Dr. Meena Alnewar

Dr. Mamta Adhao

Dr. Alka Charde

Dr.Chaitanya Baraskar

Dr.Chhaya Tanmane

Dr. Mamta Shirbhate

Dr.Prerana Karare

Dr. Ram Ramekar

Dr. Rupali Badre

Dr. Swati Kamble

Dr. Arpita Shaha

Dr. Avinash Karambhe

Dr. Bhanana Bhalme

Dr. Kavita Daulatkar

Dr. Kshama Dorle

Dr. Madhuri Koche

Dr. Mukund Dive

Dr. Neha Kothari

Dr. Nirmala Apturkar

Dr. Nirmala Telrandha

Dr. Omprakash Gulhane

Dr. Pallavi Jamnekar

Dr. Priyanka Deshpande

Dr. Sharad Tripathi

Dr. Shweta Sorte

Dr. Sneha Kubde

Dr. Sonam Kanzode

Teachers Publications 2020- 21

Dr. Omprakash Gulhane

Dr.Rupali Wadibhasme

Dr.Sharayu Gajapure

Dr.Yuwaraj Kale

Dr.Arpita Shah

Dr.Nirmal Telrandhe

Dr.Sonam Kanzode

Dr.Anjali Tekade

Dr.Madhavi Charmode

Dr.Mamta Ganorkar

Dr.Mamta Shirbhate

Dr.Rajshri Shelare

Dr.Rupali Bedre

Dr.Shrikant Mude

Dr. C. Tanmane

Dr. Sunita Paradkar

Dr. Alka Charde

Teachers Publications 1 Jan 2022 - 31 Dec 2022