Kayachikitsa Departments of Bhausaheb Mulak Ayurved Mahavidyalaya organized “Mansik Vikar va Samrupadeshan Shibir” under “Azadi ka Amrut Mohotsav”