भव्य “मौखिक आरोग्य” शिबीर ( निदान,चिकित्सा व निःशुल्क औषधी वितरण )

भव्य “मौखिक आरोग्य” शिबीर ( निदान,चिकित्सा व निःशुल्क औषधी वितरण ) सोमवार दि. १३ डिसेंबर २०२१ व मंगलवार दि. १४ डिसेंबर २०२१ सं ९ ते १ वाजेपर्यंत स्थळ:भाऊसाहेब मुळक आयुर्वेदिक महाविद्यालय, स्वस्तवृत्त ओ.पी.डी, नंदनवन,नागपूर खालील समस्यांवर उपचार केला जाईल. १) तोंडाला वास येणे. २) जीभेळ चव नसणे. ३)जिभेवर पांढरा थर साचणे. ४)तोंडाला पाणी सुटणे. ५)दातांना […]

Read More

भव्य “मौखिक आरोग्य” शिबीर ( निदान,चिकित्सा व निःशुल्क औषधी वितरण )

भव्य “मौखिक आरोग्य” शिबीर ( निदान,चिकित्सा व निःशुल्क औषधी वितरण ) सोमवार दि. १३ डिसेंबर २०२१ व मंगलवार दि. १४ डिसेंबर २०२१ सं ९ ते १ वाजेपर्यंत स्थळ:भाऊसाहेब मुळक आयुर्वेदिक महाविद्यालय, स्वस्तवृत्त ओ.पी.डी, नंदनवन,नागपूर खालील समस्यांवर उपचार केला जाईल. १) तोंडाला वास येणे. २) जीभेळ चव नसणे. ३)जिभेवर पांढरा थर साचणे. ४)तोंडाला पाणी सुटणे. ५)दातांना […]

Read More

Webinar on the occasion of National Doctor’s day 1 st July 2020

Webinar on the occasion of National Doctor’s day 1 st July 2020 Organized by KRIYA SHARIR DEPARTMENT Bhausaheb Mulak Ayurveda Mahavidyalaya, Nandanvan, Nagpur A webinar on National Doctor’s day was organized on 1 st July 2020 by the Kriya Sharir department in BMAM Nagpur. The guest speaker Dr. Babita Sharma madam was delivered a lecture […]

Read More