म. आ. वि. वि. नाशिक च्या पोस्टर स्पर्धेत भाऊसाहेब मुळक आयुर्वेद महाविद्यालयाच्या कु दरक्षा सय्यद हिला पारितोषिक.