• UG – Intake : 60

PG – Intake :

  • Samhita Siddhant – 4
  • Rachanasharir – 3
  • Kriyasharir – 2
  • Dravyaguna – 1
  • Ras-Shastra & BK – 4
  • Kaumarbrhrutya – 2
  • Swasthavrutta – 3
  • Kaychikitsa – 1
  • Agadtantra – 3